JIUL FĂRĂ PLASTIC - Colectare de date

27 August 2021 - 31 Octombrie 2021

În perioada 27 august 2021 – 31 octombrie s-a desfășurat „Jiul fără plastic” – Colectare de date pentru estimarea nivelului de poluare cu plastic a râului Jiu și ecologizarea acestuia, proiect susținut și finanțat de Consiliul Județean Dolj.
 
Obiectivele principale ale proiectului au fost:
colectare de date pentru estimarea nivelului de poluare cu plastic a Râului Jiu;
ecologizarea cursului Jiului pe sectorul baraj Ișalnița – Zăval (eliminarea unei cantități însemnate de deșeuri din plastic din apa râului și a deșeurilor imobilizate în vegetația de pe malurile acestuia). 
 
Rezultate: 
elaborarea unei metodologii de estimare a cantității de plastic pe baza materialelor foto și video înregistrate pe parcursul activităților de colectate de date;
cantitatea estimată de plastic (deșeuri plutitoare și deșeuri prinse în vegetația de pe maluri) pentru cursul Jiului cuprins între barajul Ișalnița și confluența cu fluviul Dunărea: cca. 3900 kg
distanța parcursă pe apă cu ambarcațiunile din dotare: 57 km
cantitatea de plastic predată valorificatorului autorizat S.C. FULGA PROD S.R.L. în urma acțiunilor de ecologizare: 790 kg
participanți la acțiunile de ecologizare: 32 persoane.