Obiectivul nostru principal va fi atins numai prin desfășurarea cu consecvență a două tipuri de activități complementare:

  • Instalarea de bariere plutitoare în puncte bine alese. Acestea vor bloca toate deșeurile aduse de curent și le vor dirija către unul din maluri, de unde periodic sau ori de câte ori este nevoie vor fi scoase din apă de voluntarii APE FĂRĂ PLASTIC. Până acum am instalat două astfel de bariere, una pe lacul de la Ișalnița, pe malul drept, la aproximativ 900 m amonte de barajul Ișalnița, și una la podul de la Podari, pe malul stâng.
  • Acțiuni de ecologizare întreprinse din ambacațiuni în punctele în care în mod natural se acumulează deșeuri (arbori căzuți ori alte obstacole apărute natural și spontan pe cursul râului).

Ce facem cu deșeurile colectate? Activitatea de colectare presupune o presortare în două fracții:

  • Deșeurile reciclabile – PET și alte tipuri de plastic, metal (tuburi de spray), sticlă – ajung la o societate specializată în reciclarea materialelor. (link către fotografia cu gestionarea deșeurilor)
  • Alte deșeuri – polistiren, încălțăminte, articole de îmbrăcăminte – care nu se pretează reciclării, dar au o oarecare putere calorică, sunt preluate de unul din partenerii noștri și valorificate prin coprocesare. 

Un obiectiv secundar este colectarea de date cantitative (cantități, timpi, consum de resurse umane și materiale, etc.). Acest set de date va da măsura nivelului de poluare cu deșeuri din plastic și a acțiunilor care ar trebui întreprinse de conducerea județului pentru diminuarea până la dispariție a fenomenului – premisă pentru un proiect de anvergură care să mobilizeze toate entitățile interesate. Un obiectiv complementar îl constituie creșterea gradului de informare și conștientizare al cetățenilor în legătură cu această practică nesănătoasă de a abandona deșeurile în natură, prin diseminarea în media și pe pagina Facebook, a acțiunilor întreprinse și a rezultatelor obținute. Efortul depus de persoanele implicate în proiect de a colecta deșeurile de plastic din cursul apei și din vegetația palustră este unul considerabil, implicând dibăcie, efort fizic, curaj, pasiune, iar printr-o corectă popularizare poate determina schimbarea de comportament a oamenilor.

Întrucât componenta educativă a acțiunilor din cadrul proiectului este extrem de importantă, ne vom adresa cu precădere adolescenților și tinerilor (grupul țintă). Cu toate acestea, deoarece vom populariza proiectul prin toate mijloacele la îndemână, vom încuraja participarea oricărei persoane interesate, singura limitare fiind dată de echipamentele și logistica pe care le vom avea la dispoziție.