JIUL FĂRĂ PLASTIC - 2022

01 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

 

 

 

Pregătiți pentru 2022? Pregătiți.
În stânga, bariera de pe lacul Isalnița, râul Jiu, în amonte de Craiova.
În dreapta, bariera de la Podari, râul Jiu, în aval de Craiova.
Sunt suficiente? Evident, nu. Dar reprezintă o soluție viabilă, testată de noi, și un punct de plecare pentru orice plan ambițios de ecologizare a cursului inferior al Jiului.